logoSHtransparant.png

Voordat je helemaal volgens jouw (voor)waarden kan gaan leven, wonen of werken, moet je heel wat dingen beslissen en uitzoeken. 

 
Hoe wil je dat je tiny house of tuinkantoor eruitziet, zowel vanbinnen als vanbuiten?

Hoe maak je het milieuvriendelijk? Kan het off grid?

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen starten met bouwen?
 

En dat is exact waar onze wegen elkaar kruisen. Je kan bij Small House terecht voor antwoorden op al je grote vragen over je kleine huis. Om te vermijden dat je verloren loopt, werkten wij een co-creatieproces uit. Samen doorlopen we deze fases zodat jij precies weet waar de focus op ligt in elke van stap van het creatie- en bouwproces.

Fase 1: Verkennend gesprek

Koptekst 4

In het verkennend gesprek bespreken we de noden en wensen voor jouw tiny house of tuinkantoor. We geven je meer uitleg over hoe het co-creatieproces eruit ziet en beantwoorden je logistieke, technische en inhoudelijke vragen. Indien gewenst bespreken we van hieruit de volgende stappen.

Fase 2: Creatief aan de slag

Je krijgt jouw eigen folder in ons systeem waarin je je vragen, bedenkingen en ideeën kan bijhouden. Het materiaal in je folder gebruiken we als leidraad om jouw tiny house of tuinkantoor vorm te geven, zowel vanbinnen als vanbuiten.

 

Tijdens deze fase houden we contact met jou en toetsen we ideeën af. Afhankelijk van jouw budget en planning kan deze fase korter of langer duren.

Wij werken op jouw tempo.

Fase 3: Bouwplan & Tekeningen

Nu gaan we echt aan de slag. Terwijl de vorige fases volledig vrijblijvend waren, zet je nu een eerste financiële stap richting het leven van je dromen.

 

Op basis van de creatieve fase hebben we nu voldoende informatie en inzichten verzameld om de plannen van je tiny house of tuinkantoor te gaan uittekenen. Hiervoor gaan wijzelf en met behulp van een tekenaar jouw project in 2D en 3D uitwerken. De plannen zijn volledig voor jou.

Fase 4: Kostenraming & Projectplan

Er is natuurlijk vanaf de eerste fase over het budget gesproken, maar in fase 4 kunnen we een gedetailleerde kostenraming opmaken. Op dit punt weet je hoe groot je tiny house of tuinkantoor zal zijn, welke trailer (indien gewenst) voor jou een goede keuze is en hoe het er zal gaan uitzien. Die kosten zijn al gekend. 

 

We gaan nu dan ook dieper in op materiaalkeuze, isolatie, sanitair en de keuken. 

We ondersteunen je bij het beantwoorden van technische, ecologische en logistieke vraagstukken. We denken met je mee op basis van je voorkeuren. De vaste onderdelen van het interieur werken wij mee af, maar de aankleding valt hier buiten.

 

Daarna gaan we over tot het projectplan: wanneer beginnen we met het bestellen van de materialen en het inplannen van de bouw. De verhuis naar je tiny house of tuinkantoor komt stilaan in zicht.

Fase 4: Bouw & Projectplan

De laatste en meest ingrijpende fase. Jouw tiny house of tuinkantoor komt letterlijk en figuurlijk tot leven! Tijdens de bouwfase proberen we wekelijks (indien haalbaar voor jou) een werfvergadering te houden. 

 

We betrekken je bij de voortgang en en geven je inspraak bij het doorhakken van de laatste knopen. Op deze manier ben je helemaal betrokken in het proces en zijn er geen geheimen voor jou en je tiny house.

Ben je klaar om een volgende stap te zetten? Vraag dan via onderstaand formulier jouw verkennend gesprek aan.